Leedu, Läti, Eesti

Linus Medical tegutseb kõigis kolmes Balti riigis ning tegeleb meditsiiniseadmete müügi, hulgimüügi ja turundusega kogu Balti regioonis. Kõigis nimetatud riikides töötavad asjatundlikud spetsialistid, kes on meditsiiniseadmete müügi ja turundusega aastaid edukalt tegelenud.

Meie firma viljeleb äritavasid, mis toetavad tugevat kogukonda, tervislikku keskkonda ja majanduslikku heaolu nii praegu kui ka tulevikus.